SFDI - Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 2021

01.06.2020

Zahájení příjmu žádostí: leden 2021

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé: obce, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část)

Podporované aktivity:

  • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků, nástupiště linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (bezbariérové) a autobusových zálivů
  • přechody pro chodce navazující na chodníky, podchody, lávky
  • světelné signalizační zařízení a nasvětlení bezbariérového přechod pro chodce
  • úpravy vjezdů do obce (dopravní ostrůvky, zúžení komunikace, středový dělící pás)
  • informativní měřice rychlosti vozidel (bez možnosti následného sankcionování)

 

Pro více informací nás kontaktujte!

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz