SFDI - Cyklostezky 2021

01.06.2020

Zahájení příjmu žádostí: leden 2021

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé: obce jako vlastníci cyklistické stezky, resp. její organizační složka (např. městský obvod, místní část), příspěvková organizace zřízená obcí, svazek obcí, kraj či organizační složka kraje

Podporované aktivity:

  • výstavba nebo rekonstrukce cyklistické stezky
  • výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

 

Pro více informací nás kontaktujte!

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz