OPPI výzva Rozvoj (číslo výzvy III. – III. prodloužení)

30.05.2014

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Způsobilý příjemce podpory: malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.

Příjem registračních žádostí probíhá od 16. 6. 2014 od 12hod. do 16. 7. 2014. do 12hod. Příjem plných žádostí probíhá od 16. 6. 2014 od 12hod. do 1. 9. 2014 do 12hod. Projekt lze realizovat od data přijatelnosti projektu do 31. 8. 2015.

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz