OPPI výzva Potenciál (číslo výzvy III. – II. prodloužení)

30.05.2014

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií.

Způsobilý příjemce podpory: podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.

Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 10. června 2014 ve 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 10. července 2014 ve 12:00 hod. Příjem plných žádostí probíhá od 10. června 2014 od 12:00 hod. do 19. srpna 2014 do 12:00 hod. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz