Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - nové výzvy!

30.04.2015

Program OPPIK nabízí k vyhlášení v červnu 2015 tyto oblasti podpory:

Technologie (podpora nových výrobních kapacit). Určena pro začínající pdonikatelé či malých a středních podníků. Podpora se týká realizace podnikatelských záměrů drobných podniků na zakoupení potřebného výrobního vybavení, zařízení, SW, apod.);

Nemovitosti (podpora modernizace a rekonstrukce zastaralých podnikatelských nemovitostí, typu brownfield). Dotace na rekonstrukci budov, výrobních hal, technologická centra);

Inovace (podpora inovace produktu a procesu výroby). Určena pro nová originální řešení (inovační projekty), know-how a na projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Podpořeny budou nové prodejní kanály, zavedení nových inovativních produktů, procesní inovace, nové informační systémy, aj.);

Marketing (podpora prezentace malých a středních podniků na zahraničních veletrzích či výstavách). Určený k rozvojí aktivit českých exportérů na zahraničníchz trzích, zvýšení exportních příležitostí;

Aplikace (podpora průmyslového výzkumu a experimetnálního vývoje - podpora vývoje nových produktů, materiálů, technologií);

ICT a sdílené služby (podpora a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií);

Školící střediska (podpora vybudování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru);

Úspory energie (podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích);

Nemovitosti (podpora malým a středním podnikům k modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro podnikatelskou činnost);

Spolupráce - klastry (podpora rozvoje inovačních sítí - klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou);

Partnerství znalostního transferu (podpora posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích, spolupráce podniků a VŠ);

Potenciál (podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných a vývojových a inovačních aktivit, podpora vlastního výzkumu, vývoje a inovací v podnicích);

 

Příjem předběžných (neboli registračních) žádostí je plánován na červen 2015

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+.

 

Připravte se na první kolo výzev a podpořte vlastní business! Pro více informací nás prosím kontaktujte.

 

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz