Infrastruktura pro zájmové, neformální a celožitovní vzdělávání - IROP výzva č. 56 a 57

20.11.2016

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Výzva č. 56 a č. 57 (SVL) je vyhlášena: od 6. 10. 2016 - 14. 4. 2017.

Výše dotace: 90 %

Typy podporovaných projektů:
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Oprávnění žadatelé:
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a VOŠ
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve a církevní organizace
- organizační složky státu a jejich příspěvkové org.

Podporované aktivity:
- Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání;
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- Nákup pozemků a staveb;
- Pořízení vybavení budov a učeben;
- Pořízení kompenzačních pomůcek.

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Pro více informací nás kontaktujte!

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz