Infrastruktura pro SŠ_dotace IROP

19.05.2016

Střední školy mohou žádat investiční dotaci na tyto aktivity:

stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí (v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi), za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání:

Příklady projektů:

Modernizace odborných učeben střední odborné školy strojní za účelem zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce. Součástí projektu bude stavební úprava učeben. Do realizace projektu může být jako partner zapojen zástupce regionálních zaměstnavatelů v oblasti strojírenství a garant odborné stránky praktické výuky.

Zkvalitnění výukového zázemí střední školy technické prostřednictvím modernizace prostor pro výuku technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny, pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení.

Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:

v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže:

v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání.

Plánovaná alokace: 917 mil. Kč (ERDF)

Výše dotace: 90 % (95% soukromoprávní subjekty)

Zahájení a ukončení příjmu žádostí: 30.6.2016 - 18.11.2016

Pro více informací nás prosím kontaktujte...

Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz