IROP využije peníze z REACT-EU

20.10.2020

Vláda dne 14. října schválila využití finančních prostředků REACT-EU pro Integrovaný regionální operační program 2014-2020.

Podpora bude směřovat do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, výstavby domovů pro seniory a další.

 

Číst Novinku

SFDI - Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 2021

01.06.2020

Cílem tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy, zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu či orientace.

Číst Novinku

SFDI - Cyklostezky 2021

01.06.2020

Cílem tohoto opatření je výstavba nebo rekonstrukce cyklistických stezek či zřizování jizdních pruhů (cyklopruhů) pro cyklisty.

Číst Novinku

Projekty sociální infrastuktury IROP

10.05.2019

Zajímá Vás téma sociálně zaměřených projektů? Sociální podnikání či poskytování/zajišťování sociálních služeb?

Ano, umíme Vám pomoci s přípravou žádosti o dotaci, administrací projektu a můžeme se pochlubit již 2 úspěšně realizovanými projekty.

 

Číst Novinku

IROP projekty škol - spolupráce s Místními akčními skupinami

01.08.2018

Můžeme se pochlubit další spoluprací s Místními akčními skupinami a připravovanými projekty pro ZŠ či MŠ. Všechny podané žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 68 byly doposud úspěšné a i menší školy tak mohou zlepšit a zkvalitnit infrastrukturu pro vzdělávání.

Tým GRANTIS Consulting

Číst Novinku

Máme 100 % úspěšnost při získání dotace na infrastrukturu ZŠ IROP (výzva č. 46)

15.09.2017

Za vysokou kvalitu a spolehlivost naší práce hovoří výsledky. Jedním z nich je poslední informace o 100% úspěšnosti odevzdaných žádosti o dotaci na rekonstrukci infrastruktury základních škol v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, ve výzvě č. 46.

Získaná dotace pro 3 základní školy činí více jak 55 mil. Kč (EU + SR).

Tým GRANTIS Consulting


 

Číst Novinku

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celožitovní vzdělávání - IROP výzva č. 56 a 57

20.11.2016

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

Číst Novinku

Nové výzvy OPPIK (dotace pro podnikatele) - Marketing, Školicí střediska, ICT a sdílené služby, Nemovitosti

01.11.2016

MPO vyhlásilo nové výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - dotace pro podnikatele.

Číst Novinku

Infrastruktura ZŠ - dotace IROP (výzva č. 46 a 47)

01.09.2016

Cílem programu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci ZŠ. Dotace na stavební úpravy, rekonstrukce odborných učeben a pořízení vybavení do škol.

Číst Novinku

Infrastruktura pro ZŠ_plánovaná výzva v 08/2016

26.05.2016

Cílem programu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci ZŠ. Dotace na stavební úpravy, rekonstrukce odborných učeben a pořízení vybavení do škol.

Číst Novinku

Infrastruktura pro SŠ_dotace IROP

19.05.2016

Cílem programu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci SŠ a VOŠ. Dotace na stavební úpravy, rekonstrukce odborných učeben a pořízení vybavení do škol.

Číst Novinku

Snížení energetické náročnosti veřejných budov - dotace pro veřejné subjekty (zateplení)

02.12.2015

Cílem tohoto programu (Energetické úspory) je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Číst Novinku

Cestování dostupné všem 2015 - dotace pro cestovní ruch

20.11.2015

Dotace pro podnikatele a nově i pro obce - podpora cestovního ruchu. Vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty, cyklisty, navigační a informační systémy, zařízení pro bezpečné parkování kol, úschovu zavazadel, apod.

Číst Novinku

Program TECHNOLOGIE - dotace pro malé a střední podniky

11.11.2015

Potřebujete modernizovat stávající výrobní kapacity? Potřebovali byste vyrábět rychleji, efektivněji a s vyšší přesností?

 

Číst Novinku

Dotace pro podnikatele - vyhlášeny nové výzvy pro podnikatele (OPPIK)

01.06.2015

Dne 29.5.2015 byly vyhlášeny Ministerstvem průmyslu a obchodu nové výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Dotace pro podnikatele (MSP, případně velké podniky) z oblasti zpracovatelského průmyslu.

Sběr registračních žádostí je od 1 .6. 2015 - 31. 8. 2015.

Číst Novinku

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - nové výzvy!

30.04.2015

OPPIK je určen pro firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu a jeho cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.

Intenzita podpory se pohybuje v rozmezí 35 – 70%.

V květnu 2015 byly vyhlášeny přeběžné informace pro nové výzvy zaměřené na pořízení nových strojů, technologií a zařízení, dále pak výstavbu, rekonstrukci, marketing či inovace...

Číst Novinku

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

27.10.2014

Oblasti podpory Programu rozvoje venkova

Co nabídne nový PRV?

Číst Novinku

OPPI výzva Rozvoj (číslo výzvy III. – III. prodloužení)

30.05.2014

Dotace pro podnikatele

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků.

Číst Novinku

OPPI výzva Potenciál (číslo výzvy III. – II. prodloužení)

30.05.2014

Dotace pro podnikatele

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Číst Novinku
Plánujete investiční záměry a hledáte vhodný zdroj financování?
Rozjeďte svůj business s námi!
Napište nám
Raději volám +420 605 86 70 96
Webdesign WEBCook.cz